Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Środowisko

Czyste powietrze

1920x810 

Od czego zacząć ?

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zapoznaj się z warunkami Programu opisanymi w dokumencie. Program Priorytetowy ,,Czyste Powietrze” oraz w Załącznikach do niego. Dokumenty te są dostępne na stronie:
Czyste Powietrze – materiały do pobrania

Dla kogo?

Beneficjentem Programu Czyste Powietrze jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego* lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. Istnieje limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia. Limit  zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Na co dofinansowanie?
Czyste Powietrze – działania objęte dotacją:

   - Wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
  - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z możliwością montażu   instalacji solarnej lub pompy ciepła na potrzeby c.w.u. (wymóg: wymiana źródła ciepła)
   - Mikroinstalacja fotowoltaiczna 
   - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
   - Ocieplenie ścian, stropu, podłogi 
   - Wymiana stolarki okiennej/drzwiowej, bramy garażowej*
   - Audyt energetyczny,

* Dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku nie jest udzielane w budynkach, dla których został zgłoszony wniosek o pozwolenie na budowę po 31.12.2013  r. 

Ile wynosi dotacja?
 
Forma dofinansowania: 
- Dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
- Dotacja z prefinansowaniem, czyli z możliwością otrzymania do 50% wypłaty możliwej dotacji jeszcze przed rozpoczęciem remontu - (wniosek składany do WFOŚIGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
- Prefinansowanie czyli wypłata części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy. Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu PODWYŻSZONEGO i NAJWYŻSZEGO. Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.
- Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach → lista placówek - tylko dla beneficjentów podstawowego poziomu dofinansowania),
UWAGA! Maksymalna wysokość dotacji będzie zależała od decyzji Beneficjenta, czy realizuje kompleksową termomodernizację na podstawie audytu energetycznego i zmniejszy zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji do 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%, czy realizuje przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji, bez dodatkowych warunków.

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?
Obecnie wniosek można złożyć:

·         e - Wniosek przez Internet - poprzez rządowy portal gov.pl – aby skorzystać z tego sposobu, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, bądź podpisu kwalifikowanego lub przez system generator wniosków - www.gwd.nfosigw.gov.pl,

·         w Urzędzie Gminy Zbrosławice w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  zlokalizowanym przy ul. Tarnogórskiej 34 w Kamieńcu.

Wniosek można wypełnić  podczas wizyty w urzędzie gminy wraz z uprawnionym pracownikiem. W celu umówienia się na spotkanie z osobą prowadzącą ww. Program należy skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbrosławicach pod numerem telefonu: 32 666 44 08, pokój nr 5. 
Do złożenia wniosku w urzędzie gminy potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

- Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr telefonu)
- Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)
- Pełny numer księgi wieczystej (GL1T/_______/_), na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny / akt zgonu 
- Numer ewidencyjny działki
- Powierzchnia całkowita budynku (m2)
- Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności
- Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy
- Wysokość osiągniętego dochodu:
- Ostatnie złożone zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego
- Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
- Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
- Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie).
W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego Powietrza, które wydaje GOPS w Zbrosławicach (.Ziemięcice, ul. Mikulczycka 9).  Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.
§  umowy z wykonawcą — jeśli wnioskuje się o dotację z prefinansowaniem,

- Do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN –EN 303-5-2012- jeżeli dotyczy
Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku powinni być obecni wszyscy właściciele i/lub współwłaściciele nieruchomości. 
Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty należy złożyć w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt, w którym wnioskujący chce dostać wsparcie finansowe.

·          w oddziale banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu — w przypadku skorzystania z opcji uzyskania kredytu „Czyste Powietrze” (nie dotyczy dofinansowania w ramach najwyższego wariantu).

 
Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie

Kolejna nowość w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 roku to możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Taka zmiana oznacza, że właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wcześniej wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła, będzie mógł złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

NFOŚiGW: Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny jako przepustka do wyższej dotacji
Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc., wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po zrealizowaniu inwestycji Beneficjent przystępuje do rozliczenia zadania.
Dokumenty potrzebne do rozliczenia zadania: 

 Wniosek o płatność końcową / częściową

- Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych 
- Potwierdzenie zapłaty za fakturę 
- Protokół odbioru robót wykonawcy 
- Imienny dokument zezłomowania starego źródła ciepła 
- Etykieta energetyczna
- Certyfikat/zaświadczenie z pieca na paliwo stałe
- Karta produktu 
- Deklaracje właściwości użytkowych 
- Zaświadczenie OSD potwierdzające montaż licznika (fotowoltaika 
- Zadania realizowane systemem gospodarczym zawsze podlegają kontroli
na miejscu. Kosztem kwalifikowanym jest wówczas jedynie zakup urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Powiadomienie o zakończeniu przyłącza gazowego lub polecenie monterskie (w przypadku kotłowni gazowej)
- Odbiór kominiarski końcowy, próba szczelności gazu (w przypadku kotła gazowego, kotłowni gazowej)
- Numer umowy 
 - Po pozytywnej ocenie rozliczenia następuje wypłata środków
 
Ulga termomodernizacyjna a „Czyste Powietrze”
Dotacje z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z ulgą termo modernizacyjną. 
Można jednocześnie korzystać z odliczenia dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz m.in. z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.