Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Środowisko

Efektywność

Efektywność energetyczna budynku to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.
Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.
Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Efektywność energetyczna umożliwia zmniejszenie rachunków za energię oraz oszczędność surowców. Mniejsze zużycie energii oznacza
z kolei ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a więc czystsze środowisko. Poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

Efektywność energetyczna może przynieść korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy i może spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii.

Zakres oceny klasy energetycznej budynku obejmuje poziom zużycia energii do: ogrzewania, oświetlenia, podgrzania wody, chłodzenia
i wentylacji. W budynkach mieszkalnych najwięcej energii pochłania ogrzewanie, dlatego największe znaczenie ma jakość cieplna budynku. To ona głównie kwalifikuje budynek do danej klasy efektywności energetycznej.

SPEKTRUM MOŻLIWYCH DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU:

1. poprawa sprawności poszczególnych urządzeń i instalacji,
2. zwiększenie oszczędności energii w rezultacie zmniejszenia strat ciepła, jego odzysku itp.,
3. optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach,
4. redukcja emisji zanieczyszczeń,
5. wdrożenie systemów zarządzania energią,
6. wdrożenie polityki energetycznej i promowanie działań proefektywnościowych (dyrektywy, ustawy, normy),
7. audyt energetyczny – ocena stanu bieżącego, wskazanie obszarów wymagających modernizacji z wykazaniem oszczędności energii oraz określeniem czasu zwrotu inwestycji,
8. białe certyfikaty - świadectwa efektywności energetycznej.

Uregulowania prawne

Podstawy prawne określające procedury i przepisy w obszarze charakterystyki energetycznej budynków znajdziecie Państwo poniżej:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497) -  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000376 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 513) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000513 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.) -  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609 

Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii" (M.P. z 2015 r. poz. 614) - https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2015/614 

Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków” - https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Dlugoterminowa-strategia-renowacji-budynkow 

Programy wsparcia renowacji budynków

Polska realizuje szereg programów, które mają za zadanie poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz warunków ich wykorzystania. Kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie to:

Program Stop Smog - https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/ 

Program Czyste Powietrze - https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów - https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow 

Pozostałe informacje dotyczące wiedzy technicznej dotyczącej efektywności energetycznej budynków znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow 

Dane do obliczeń energetycznych budynków

https://dane.gov.pl/pl/dataset/797,typowe-lata-meteorologiczne-i-statystyczne-dane-klimatyczne-dla-obszaru-polski-do-obliczen-energetycznych-budynkow 

dji_0503  

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.