Logo Gminy Zbrosławice
Powróć do: Mieszkaniec

Akcja Zima

  Akcja Zima 2023/2024

      Koordynatorem oraz osobą nadzorującą prowadzoną Akcję Zima w sezonie zimowym 2023/2024 na drogach gminnych jest Pan Paweł Kowolik – p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Generalnym Wykonawcą jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą  w Zbrosławicach przy ulicy Oświęcimskiej 6.

Dyżury Akcji Zima 2023/2024 prowadzone są przez Wykonawcę całodobowo, pod numerami telefonów:

     icon-telefon    32 233 70 74  (w godz. 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku)


          icon-telefon  507 154 074  (całą dobę)

Dla właściwego przebiegu akcji zimowego utrzymania dróg gminnych, wszelkie uwagi, co do stanu nawierzchni drogowej należy przekazywać bezpośrednio dyżurnemu Akcji Zima Wykonawcy.

Wykaz telefonów Akcji Zima do pozostałych zarządów dróg:
•  GDDKiA Rejon Zabrze (drogi krajowe: DK 78 i DK 94, autostrada A1) – 32 234 06 92, 32 234 06 91 oraz Punkt Informacji Drogowej – 19 111.
•  Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (drogi powiatowe) – 32 285 48 62 oraz 607 930 002.

Wszystkie drogi gminne utrzymywane są w III standardzie zimowego utrzymania.

Zasady, które w tym standardzie obowiązują określone są poniżej:
-  jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez Gminę.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu (po ustaniu zjawisk atmosferycznych):
a) śnieg: luźny śnieg - 6 h, występuje błoto pośniegowe oraz zaspy, języki śnieżne - 6 h;
b) śliskość zimowa (w miejscach wyznaczonych): gołoledź - 4 h, szron - 4 h, szadź - 4 h, pośniegowa - 4 h, lodowica - 4 h.