Logo Gminy Zbrosławice

Remont DK94 w Wieszowie

 W związku z planowanym przez przedsiębiorstwo STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (wykonawca robót zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – granica m. Zabrze”) wprowadzeniem od dnia 19.09.2023 r. (wtorek) czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego polegającej na zamknięciu odcinka drogi krajowej nr DK 94 od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza w Pyskowicach do ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DK 78 w Wieszowie, wprowadzono objazdy.
Objazd dla uczestników ruchu drogowego do Bytomia oraz do Opola został wyznaczony następującymi drogami: DK 78 – A1 – A4 – DK 40.
 Jednocześnie informuje się, że zamknięcie odcinka DK 94 nie dotyczy:
• mieszkańców posesji od ul. Adama Mickiewicza w Pyskowicach do ul. Tarnogórskiej w Wieszowie;
• autobusów ZTM;
• służb miejskich;
• pojazdów budowy.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności