do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Banery Projekty unijne
29/V
kategoria:
Aktualności

 

 Zakończenie prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznych – etap I (nabór ankiet: 2016 r.)

W styczniu 2019 r. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją programu pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbrosławice – I etap ” w ramach projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice- I etap”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.
W ramach powyższego programu dofinansowania zamontowanych zostało 90 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,16 kWp do 21,6 kWp na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Zbrosławice.

Otrzymane dofinansowanie obejmuje koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlanych oraz kosztami związanymi z nadzorem inwestorskim i promocją projektu.

Całkowity koszt inwestycji to: 2.197.380,31 zł. brutto.

Zgodnie z zapisami programu dofinansowania przedmiotowej inwestycji zamontowane instalacje zostaną ubezpieczone na czas trwałości projektu obejmujący 5 – letni okres, liczony od dokonania ostatniej wpłaty na rzecz Gminy Zbrosławice (tj. Beneficjenta) przez jednostkę dofinansowującą, o czym Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni.

Ku końcowi dobiegają prace związane z udostępnieniem Uczestnikom Projektu podglądu pracy instalacji fotowoltaicznych.

Joanna Cuber – Stanek
Główny Specjalista
Wydziału Gospodarki Komunalnej

 
 
 
Redagował: Maciej Połoński

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H