do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/projekty_unijne/Projekt-pn.-Montaz-odnawialnych-zrodel-energii-w-Gminie-Zbroslawice-II-etap-wybrany-do-dofinansowania/idn:1993
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekty unijne

08/X
kategoria:
Projekty unijne
 

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia naboru nr WND – RPSL.04.01.01-24-06A4/18 i projekt Gminy Zbrosławice pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice- II etap” został wybrany do dofinansowania. Nabór osób chętnych odbył się w czerwca 2018 r., gdzie zakwalifikowano 60 nieruchomości. Projekt dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.o. oraz c.w.u. i powietrznych pomp ciepła c.w.u. łącznie 87 instalacji OZE.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia przeprowadzenia procedury przetargowej celem wyboru Wykonawcy przedmiotowego zadania.

Projekt realizowany będzie w ramach: Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.

Całkowity koszt wyżej wymienionego projektu oszacowano w wysokości 2 630 585,79 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w kwocie nieprzekraczającej 1 341 329,79 zł.

 

Joanna Cuber – Stanek

Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej

Redagował: Artur Żółtowski