do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/projekty_unijne/ODNAWIALNE-ZRODLA-ENERGII-etap-II/idn:1975
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekty unijne

28/VIII
kategoria:
Projekty unijne
 

 W dniu 19.12.2018 r. Gmina Zbrosławice złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dla zadania pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – II etap” w ramach: Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.

Nabór osób chętnych przeprowadzono w terminie od 06.06.2018 r.  do 29.06.2018 r. Ankiety można było składać na  instalacje fotowoltaiczne o mocy do 5 kWp,  powietrzne pompy ciepła c.o. oraz c.w.u., powietrzne pompy ciepła c.w.u. lub na dwie instalacje OZE łącznie (instalacja fotowoltaiczna i powietrzna pompa ciepła c.o. oraz c.w.u./ powietrzna pompa c.w.u.).

W procesie weryfikacji ankiet zakwalifikowano do udziału w dofinansowaniu 67 nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Zbrosławice.

W ramach zadania planuje się budowę 80 instalacji OZE - 54 instalacje fotowoltaiczne, 17 instalacji powietrznych pomp ciepła c.o./ c.w.u. oraz 9 instalacji powietrznych pomp ciepła c.w.u.

Rozstrzygnięcie konkursu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Katowicach planowane było na sierpień 2019 r., jednakże przesunięto termin rozstrzygnięcia na września 2019 r.  Etap sprawdzania wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania można sprawdzić na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/320.

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania przeprowadzone zostaną działania w celu wyboru wykonawcy, o czym zakwalifikowani właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni.

Wszelkie roboty związane z montażem instalacji OZE planowane są na rok 2020.

W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału w programie dofinansowania prosi się o pisemne poinformowanie pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice wysyłając wiadomość na adres e-mail: jcuber@zbroslawice.pl, bądź złożenie pisma w kancelarii Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42 – 674 Zbrosławice.

Joanna Cuber – Stanek

Wydział Gospodarki Komunalnej

Redagował: Artur Żółtowski