do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Banery Projekty unijne
12/VI
kategoria:
Projekty unijne
 


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 reprezentująca Województwo Śląskie przyznała Gminie Zbrosławice dofinansowanie dla projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice- I etap” i w dniu 29.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt realizowany będzie w ramach: Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.

W umowie ujęto planowane całkowite wydatki kwalifikowalne wyżej wymienionego projektu i oszacowano je w kwocie 2 358 596,22 zł. netto.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w kwocie nieprzekraczającej 2 004 806,79 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Otrzymane dofinansowanie dotyczy realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych dla 90 nieruchomości, zakwalifikowanych do udziału w ramach zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbrosławice” (nabór osób chętnych do udziału w przedmiotowym projekcie odbył się w 2016 r.), zlokalizowanych na terenie Gminy Zbrosławice.

Okres realizacji projektu (m.in. dokumentacja projektowa, roboty budowlane, rozliczenie projektu) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: 11.04.2017 – 29.03.2019 r.

W dniu 24.04.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice” i w dniu 16.05.2018 r. dokonano otwarcia złożonych ofert. Obecnie trwa procedura badania złożonych ofert. Szczegóły dotyczące procesu wyboru wykonawcy/wykonawców można znaleźć pod adresem http://bip.zbroslawice.pl/Article/get/id,16910.html lub na stronie bip.zbroslawice.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE → Przetargi nieograniczone→ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice.

 Joanna Cuber – Stanek
Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Redagował: Maciej Połoński

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner