do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Banery Projekty unijne
20/XI
kategoria:
Projekty unijne

 

 

Dobiegają końca roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice- I etap”, dla którego Gmina Zbrosławice otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ( Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego).

Otrzymane dofinansowanie dotyczy 90 instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach wchodzących w skład gospodarstw domowych (budynki mieszkalne, gospodarcze lub garaże), zakwalifikowanych do udziału w ramach zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych  w Gminie Zbrosławice” (nabór odbył się w 2016 r.).

Wykonawcą instalacji jest konsorcjum firm: Solgen Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie i Vertigo Green Energy Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Złotnikach.

Wykonawca po dokonaniu odbioru technicznego wykonanej instalacji fotowoltaicznej, przy współudziale inspektora nadzoru inwestorskiego reprezentującego Gminę Zbrosławice, dokonuje również zgłoszenia wykonanej instalacji do operatora sieci elektroenergetycznej.

Operator sieci ma 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia na dokonanie zmiany licznika energii. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora.

Wykonawca po dokonaniu odbiorów technicznych instalacji zobowiązany jest do oznakowania nieruchomości za przy pomocy tabliczki informującej o realizacji inwestycji przy współudziale środków unijnych (zdjęcie poniżej).

 

Zdj. Instalacje fotowoltaiczne wykonane w ramach Projektu w Jaśkowicach

Zdj. Tabliczka zamontowana na ogrodzeniu nieruchomości, objętej dofinansowaniem budowy instalacji fotowoltaicznej

 

 

Joanna Cuber – Stanek
Wydział Gospodarki Komunalnej

 
Redagował: Maciej Połoński

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner