do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 31 maja 2023

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Miejsce:
CUP Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
14:45
Data:
2023-05-31 do 2023-05-31

Zaopiniowanie projektu uchwały.

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
CUP Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2023-05-31 do 2023-05-31

Zbrosławice, dnia 24 maja 2023 r.

RG.0002.58.2023

 MIESZKAŃCY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że LVIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 31 maja 2023 r. o godz. 15:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. „15 minut sołtysów” – informacje sołtysów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2023-2029 – I,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2023 – II,
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Ptakowice – III,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Przezchlebie – IV,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Ptakowice – V,
  • szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – VI,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedarach – VII.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice

                                                                                                              Jan Fels

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H