do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/main/kalendarium/2022-07-6
Drukuj grafikę : tak / nie

Wydarzenia w dniu 2022-07-06

Wydarzenia w dniu: 06 lipca 2022

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju - TRYB ZDLANY

Miejsce:
TRYB ZDALNY
Godzina:
14:30
Data:
2022-07-06 do 2022-07-06

Opiniowanie projektów uchwał.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbrosławice - TRYB ZDALNY

Miejsce:
TRYB ZDALNY
Godzina:
15:00
Data:
2022-07-06 do 2022-07-06

Zbrosławice, dnia 4 lipca 2022 r.

RG.0002.48.2022

 MIESZKAŃCY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 6 lipca 2022 r. o godz. 15:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2022-2029 – I;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2022 – II;
  3. zmieniająca uchwałę nr IV/60/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ziemięcice – III;
  4. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/434/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbrosławice – IV;
  5. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbrosławice – V.
 5. Zamknięcie sesji.

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               Jan Fels