do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 27 marzec 2019

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
14:30
Data:
2019-03-27 do 2019-03-27

Opiniowanie projektów uchwał.

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
16:00
Data:
2019-03-27 do 2019-03-27

    Zbrosławice, 19 marca 2019 r.

RG.0002.6.2019

 MIESZKAŃCY  GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń.zm./ zwołuję Sesję Rady Gminy Zbrosławice na dzień 27 marca 2019 r. godzina 16:00 w CUP w Zbrosławicach.

RAMOWY PROGRAM OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenia wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. „15 minut sołtysów” – informacje sołtysów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2019-2029 – I,
 12. zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019 – II,
 13. przekazania środków finansowych dla Policji – III,
 14. ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Zbrosławice – IV,
 15. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zbrosławice do projektu w ramach konkursu grantowego TESCO „Decydujesz. Pomagamy” realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Zamkowy 10, 00 – 277  Warszawa – V.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 18. Wolne wnioski oraz zapytania zaproszonych gości i mieszkańców gminy.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Zebranie wiejskie sołectwa Jasiona

Miejsce:
Świetlica w Jasionie
Godzina:
18.00
Data:
2019-03-27 do 2019-03-27

Zebranie wiejskie w celu wybrania sołtysa i rady sołeckiej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner