do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 27 luty 2019

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2019-02-27 do 2019-02-27

Zbrosławice, 19 luty 2019 r.

RG.0002.5.2019

 MIESZKAŃCY  GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń.zm./ zwołuję Sesję Rady Gminy Zbrosławice na dzień 27 lutego 2019 r. godzina 15:00 w CUP w Zbrosławicach.

RAMOWY PROGRAM OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenia wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. „15 minut sołtysów” – informacje sołtysów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Miedarach, będącej własnością Gminy Zbrosławice – I,
 12. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice – II,
 13. uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zbrosławice na lata 2018-2032” – III,
 14. zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola Nr 2 w Wieszowie – IV,
 15. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej – V,
 16. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2019-2029 – VI,
 17. zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019 – VII,
 18. zmian w uchwale nr XLIII/463/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – VIII,
 19. zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola Nr 3 w Kamieńcu – IX.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 22. Wolne wnioski oraz zapytania zaproszonych gości i mieszkańców gminy.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

        Jan Fels


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
16:30
Data:
2019-02-27 do 2019-02-27

Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner