do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 18 lipiec 2018

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
14:30
Data:
2018-07-18 do 2018-07-18

Opiniowanie projektów uchwał

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:30
Data:
2018-07-18 do 2018-07-18

Zbrosławice, 10 lipca 2018 r.

RG.0002.42.2018

 

 MIESZKAŃCY  GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zwołuję Sesję Rady Gminy Zbrosławice na dzień 18 lipca 2018 r. godzina 15:30 w CUP w Zbrosławicach.

 

 

RAMOWY PROGRAM OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenia wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. „15 minut sołtysów” – informacje sołtysów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029 – I;
 12. zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018 – II;
 13. połączenia spółki Gminny Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zbrosławicach ze spółką Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Czekanowie – III.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 16. Wolne wnioski oraz zapytania zaproszonych gości i mieszkańców gminy.
 17. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady

Jan Fels

 

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner