do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 25 kwiecień 2018

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2018-04-25 do 2018-04-25

- Opiniowanie projektów uchwał.

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych, Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
16:00
Data:
2018-04-25 do 2018-04-25

Zbrosławice, 17 kwietnia 2018r.

RG.0002.39.2018

 

MIESZKAŃCY  GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zwołuję Sesję Rady Gminy Zbrosławice na dzień 25 kwietnia 2018r. godzina 16:00 w CUP w Zbrosławicach.

 

RAMOWY PROGRAM OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenia wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. „15 minut sołtysów” – informacje sołtysów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018–2028 – I,
 12. zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018 – II,
 13. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Łubkach, będącej własnością Gminy Zbrosławice – III,
 14. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Zbrosławicach, będącej własnością Gminy Zbrosławice – IV,
 15. udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3215S Wilkowice-Miedary” – V,
 16. podziału Gminy Zbrosławice na stałe obwody głosowania – VI,
 17. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbrosławice – VII,
 18. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbrosławice – VIII.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 21. Wolne wnioski oraz zapytania zaproszonych gości i mieszkańców gminy.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner