do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
01/VIII
kategoria:
Aktualności
zebranie w zbroslawicach
zebranie w zbroslawicach

W najbliższy czwartek (3 sierpnia) o godzinie 18:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Zbrosławice, którego celem jest wybór nowego sołtysa w miejsce ustępującego Wojciecha Michalika oraz rozdysponowanie funduszu sołeckiego na rok 2018.
Do głosowania w wyborach sołtysa uprawnieni są mieszkańcy sołectwa Zbrosławice widniejący w rejestrze wyborców. Celem ewentualnej weryfikacji tożsamości mieszkańcy proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Program zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Wybór protokolanta Zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016
7. Głosowanie nad absolutorium dla Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów.
10. Głosowanie tajne i wybór Sołtysa.
11. Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
12. Przekazanie prowadzenia Zebrania Wiejskiego wybranemu Sołtysowi.
13. Debata nt. funduszu sołeckiego na rok 2018 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie zebrania.

Redagował: Wojciech Kretek

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner