do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
15/V
kategoria:
Aktualności
 

Wójt Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Zbrosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach: od 24 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Tarnogórska 34, 42-674 Kamieniec pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice www.bip.zbroslawice.pl w zakładce: Dokumenty strategiczne/Projekty dokumentów planistycznych.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 1 czerwca 2023 r. o godzinie 16.00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Zbrosławice na adres Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:   z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2023 r.

Link do dokumentów: https://bip.zbroslawice.pl/a,21056,obwieszczenie-wojta-gminy-zbroslawice-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-z.html

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Obwieszczenie_wyłożenie_plan_Zbrosławice-11-05-2023.docx 23-05-16 07:22 16.24KB pobierz plik: Obwieszczenie_wyłożenie_plan_Zbrosławice-11-05-2023.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H