do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
06/IV
kategoria:
Aktualności

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zmianami), w związku z sytuacją epidemiczną Wójt Gminy Zbrosławice podjął decyzję o wstrzymaniu na okres od 6 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych przez wszystkie wydziały Urzędu Gminy Zbrosławice.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 15zzzzzn1 ust. 3 i 4 ww ustawy:

 • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w tym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron,

 • ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

 

Redagował: Piotr Jędrzejczyk

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H