do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Warsztaty-informacyjno-konsultacyjne/idn:2825
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

19/IX
kategoria:
Aktualności
 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Zbrosławice !!

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Rada Gminy Zbrosławice przyjęła Uchwałę Nr XLIX/452/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbrosławice.

W dziewięciu sołectwach gminy: Czekanowie, Laryszowie, Miedarach, Przezchlebiu, Ptakowicach, Wieszowie, Zawadzie, Zbrosławicach i Ziemięcicach, wyznaczono obszary do rewitalizacji. Wyznaczenie tych obszarów, w kolejnym etapie prac, umożliwi opracowanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice do roku 2030. Już teraz gorąco zachęcamy do uczestnictwa w dalszych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, o których będziecie Państwo informowani.

Gminny Program Rewitalizacji stworzy szanse na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe, określi cele, kierunki działań i sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji Gminy Zbrosławice, a system monitorowania i oceny programu, zapewni jego skuteczność i efektywność. Realizacja wskazanych w programie podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych
z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej, co przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Chcemy, aby program został sporządzony przy jak najszerszym udziale mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób reprezentujących instytucje kultury, edukacji i sportu. Już w trakcie opracowywania diagnozy
na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji prowadziliśmy konsultacje społeczne z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Zebraliśmy ponadto szereg uwag, dzięki wykorzystaniu dedykowanego numeru telefonu oraz w trakcie zorganizowanego spotkania otwartego z interesariuszami programu rewitalizacji.

Liczymy na Państwa pomysły związane z procesem rewitalizacji Gminy Zbrosławice zapraszając na warsztaty informacyjno-konsultacyjne, który odbędą się w dniu 22.09.2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2a. Na spotkaniu przedstawiona zostanie istota, cele i zasady prowadzenia rewitalizacji. Przedstawimy również strukturę fiszki projektowej oraz zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. konieczność zachowania komplementarności problemowej, przestrzennej i finansowej. Zachęcamy Państwa do realizacji przedsięwzięć opartych na zasadach partnerstwa, tak by zwiększyć szansę kompleksowego rozwiązania danego problemu na obszarze rewitalizacji.

Ponadto bardzo liczymy na Państwa działania projektowe związane z procesem rewitalizacji Gminy Zbrosławice udostępniając formularz Karty Projektu Rewitalizacyjnego.

Masz pomysł na projekt, który poprawi jakość życia w Gminie Zbrosławice?

Masz pomysł na rozwiązanie dostrzeżonych problemów w sferze społecznej, czy związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej?

Chcesz być aktywny i zadziałać na rzecz twojej gminy?

Już teraz zgłoś swój pomysł na Karcie Projektu Rewitalizacyjnego (do dnia 30.09.2022 r.).

Prosimy o wypełnienie i zgłoszenie karty rewitalizacyjnej:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, z dopiskiem: „Karta projektu rewitalizacyjnego”.
c) bezpośrednio w sekretariacie urzędu do pok. nr 7 w budynku Urzędu Gminy Zbrosławice
w godzinach pracy Urzędu.

Karta oraz uchwała z załącznikami dostępna w linku poniżej.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Karta projektu rewitalizacyjnego do GPR dla Gminy Zbrosławice2.pdf 22-09-19 09:07 132.34KB pobierz plik: Karta projektu rewitalizacyjnego do GPR dla Gminy Zbrosławice2.pdf
pdf uchwała.pdf 22-09-19 09:08 31.86MB pobierz plik: uchwała.pdf
doc Karta projektu rewitalizacyjnego do GPR dla Gminy Zbrosławice.doc 22-09-20 10:38 45KB pobierz plik: Karta projektu rewitalizacyjnego do GPR dla Gminy Zbrosławice.doc