do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
06/IX
kategoria:
Aktualności

Dnia 1 września 2017 r. weszła w życie tzw. „uchwała antysmogowa” (uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Celem uchwały jest ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, której źródłem jest spalanie słabych jakościowo paliw w piecach bezklasowych. Uchwała określa zasady spalania paliw w kotłach i piecach o małej mocy, tzn. do 1 MW. Do tego typu instalacji zaliczają się domowe paleniska opalane węglem i drewnem.

Od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej zabronione jest spalanie w kotłach i piecach paliwa o niskiej jakości, do których należą:
- muł węglowy,
- flotokoncentrat,
- węgiel brunatny,
- wilgotne drewno.

W zależności od rodzaju kotła zalecane są następujące rodzaje paliwa:
a) kotły zasypowe:
węgiel kamienny energetyczny
- sortymenty grube,
- sortymenty średnie,
- wysokojakościowe sortymenty miałowe z udziałem klasy 0-3 mm < 15% lub brykiety,
- paliwa niskoemisyjne po przeróbce termicznej,
- węgle antracytowe,
drewno o wilgotności poniżej 20%;
b) kotły automatyczne retortowe:
węgiel kamienny energetyczny
- kwalifikowane paliwa węglowe na bazie sortymentów średnich lub miałowych,
- sortymenty średnie (spełniające wymagania kotłów, w tym brykiety),
- paliwa niskoemisyjne po przeróbce termicznej,
pellet.

Ponadto uchwała nakłada na posiadaczy kotłów obowiązek wymiany urządzeń grzewczych na kotły klasy 5 lub w standardzie ECODESIGN. Kotły pozaklasowe muszą zostać wymienione w następujących terminach:

- starsze niż 10 lat – do końca 2021 r.,
- 5 do 10 lat – do końca 2023 r.,
- młodsze niż 5 lat – do końca 2025 r.

Kotły klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2027 r.

Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Zbrosławice mogą przeprowadzać kontrole stosowania zapisów powyższej uchwały.

Więcej informacji na stronie: http://powietrze.slaskie.pl

Redagował: Wojciech Kretek

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner