do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
18/XI
kategoria:
Aktualności
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące m.in. budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe albo ciepło pochodzące z kogeneracji. Dofinansowanie  dotyczy również przedsięwzięć polegających m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

W dofinansowaniu mogą brać udział wyłącznie rolnicy indywidualni.

Szczegółowy program i wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” : https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/.

Nabór wniosków trwa do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Miejsce składania (osobiście, drogą pocztową lub kurierem):

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

lub w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).

Redagował: Artur Żółtowski

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H