do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
16/XI
kategoria:
Aktualności

Projekt „Komfort otoczenia – komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice” realizowany jest od 01.07.2020 r. do 31.03.2022 r. Celem głównym projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kamieńcu. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym, które dotychczas nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej. Projekt przewiduje również̇ wsparcie zajęciami dodatkowymi dzieci uczęszczających do Przedszkola w Kamieńcu (50dz, 47ch), w tym co najmniej 2 dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wsparciem zostaną̨ objęte 2 nauczycielki z Przedszkola w Kamieńcu z zakresu pedagogiki specjalnej (studia podyplomowe z logopedii) oraz kurs z arteterapii. W ramach projektu przewidziano doposażenie Przedszkola w Kamieńcu w meble, pomoce dydaktyczne, doposażenie placu zabaw. Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 2 nauczycieli i wyposażenie w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne gwarantuje kontynuację działań́ po zakończeniu projektu.

Na realizację projektu Gmina Zbrosławice pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 320 037,54 zł Wkład własny Gminy wynosi 56 477,22 zł

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

 
Redagował: Piotr Jędrzejczyk

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H