do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Program-budowy-szczelnych-zbiornikow-bezodplywowych/idn:1925
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

03/VI
kategoria:
Aktualności
 

Wójt Gminy informuje, iż na sesji w dniu 29 maja br. Rada Gminy przyjęła „Regulamin zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z budową szczelnych zbiorników bezodpływowych” zwany w skrócie Programem budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych.

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/4207/

W załączniku do ww. uchwały określono m.in. zasady realizacji programu, warunki przystąpienia i uczestnictwa w programie, zasady i źródła finansowania, kryteria wyboru nieruchomości do programu, zasady zwrotu dofinansowania, wzór deklaracji przystąpienia do programu oraz wzór umowy o realizacji budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

W ramach niniejszego programu, pozyskać można będzie dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 4.000,00 zł brutto do budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego oraz w wysokości 6.000,00 zł brutto do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nabór deklaracji w roku 2019 rozpocznie się dnia 24 czerwca i potrwa do 31 lipca.

 W kolejnych latach nabory odbywać będą się w następujących okresach:

  1. od dnia 02.01.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.
  2. od dnia 04.01.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.
  3. od dnia 03.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.

Ilość nieruchomości zakwalifikowanych do programu będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. Wstępnie ocenia się je na 25 instalacji rocznie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonów: 32 666 44 70, 32 666 44 01 oraz 32 666 44 02.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała 19-06-05 16:59 451.56KB pobierz plik: Uchwała
docx Deklaracja przystąpienia do Programu 19-06-05 17:01 15.29KB pobierz plik: Deklaracja przystąpienia do Programu