do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
10/VII
kategoria:
Aktualności

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE

ogłasza

że w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:30 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a, rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o charakterze rolnym o łącznej powierzchni 1,3527 ha, położonej
w Wilkowicach następującymi numerami działek:

 • działka nr 238/29 o pow. 0,1555 ha; KW nr GL1T/00032014/3,
 • działka nr 239/30 o pow. 0,3015 ha; KW nr GL1T/00032014/3,
 • działka nr 241/29 o pow. 0,2990 ha; KW nr GL1T/00032014/3,
 • działka nr 242/30 o pow. 0,5967 ha; KW nr GL1T/00032014/3,

Wywoławcza stawka czynszu: 541,08 zł.

Wadium: 100,00 zł.

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Wilkowicach, posiada kształt regularny. Według ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytki:

 • działka nr 238/29: R IVa - 0,1555 ha,
 • działka nr 239/30: R IIIb - 0,0115 ha, R IVa – 0,2900 ha,
 • działka nr 241/29: R IVa - 0,2990 ha,
 • działka nr 242/30: R IIIb - 0,0092 ha, R IVa – 0,5875 ha

Teren nieruchomości jest równy. W chwili obecnej nieruchomość jest obsiana zbożem przez byłego dzierżawcę. Osobie tej przysługuje prawo do zbioru ww. zasiewów. Użytkowanie ww. nieruchomości przez wyłonionego w przetargu dzierżawcę może nastąpić po dokonaniu zbioru zasiewów. Czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:

(symbol planu 81 R), tereny upraw rolniczych.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy
w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, dzierżawa działki nr …........, pow. ………… obr……….., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice z siedzibą w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02. Szczegółowe warunki dzierżawy zostały zawarte w projekcie umowy, który jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Wilkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

 

Redagował: Maciej Połoński

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner