do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Oferta-UKS-Pionier-Jastrzebie/idn:2798
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

03/VIII
kategoria:
Aktualności

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, iż dnia 29.07.2022 r. wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIONIER" siedzibą w Jastrzębiu Zdój przy ul. Opolskiej 3, o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Wsparcie udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szachach Klasycznych - Mamaja 2022” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm).

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy Wójt Gminy Zbrosławice zamieści w dniu 3 sierpnia 2022 r. wskazaną powyżej ofertę na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbrosławice,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://zbroslawice.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Uwagi można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Zbrosławice na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub na adres e-mail: (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 10 sierpnia 2022 r., do godziny 13.00.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf oferta 22-08-03 08:00 1.1MB pobierz plik: oferta