do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
17/V
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Zbrosławice planuje przystąpić do realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy  Zbrosławice”.

Grant – 85% zwrotu kosztów – będzie można otrzymać na m.in.: instalacje fotowoltaiczne, solarne z buforem, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę, magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest nabór deklaracji do udziału w projekcie.
Na terenie naszej gminy nabór trwać będzie od 29 maja do 5 czerwca br.

WAŻNE! Wcześniej przesłane wnioski nie będą brane pod uwagę.

Wnioski obejmujące:
- deklarację udziały w projekcie,
- ankietę doboru instalacji OZE,
- opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE (jeśli takie są wymagane dla planowanej do montażu Instalacji OZE na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2023 poz. 682), jeśli nieruchomość, na której ma zostać zainstalowane odnawialne źródło energii znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków lub będącym zabytkiem.

Wnioski można składać w wersji:

 • PAPIEROWEJ: Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych
  (w przypadku kopii dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem) należy złożyć
  w Kancelarii Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimska 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.00-15.00, środa w godz. 7.00-17.00, do piątku w godz. 7.00-13.00) oraz
  dodatkowo 03.06.2023 (sobota) w godz. 8.00-12.00 oraz 04.06.2023 (niedziela) w godz. 15.00-18.00
 • W WERSJI ELEKTRONICZNEJ poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy
  w Zbrosławicach muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym
  i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę ePUAP /9r7xan12ke/SkrytkaESP

(Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl)

UWAGA! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność, funkcjonalność, czy działanie. Urząd Gminy nie ma wpływu na jego działanie.

Główne założenia projektu: Realizacja projektu odbywać się będzie po podpisaniu umowy powierzenia grantu w formule grantowej.

Formuła grantowa opiera się o następujace zasady:
- mieszkaniec sam wybiera wykonawcę zgodnie z Regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez Gminę (Grantodawcę); nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert,
- mieszkaniec i wykonawca współpracują z inspektorem nadzoru (operatorem projektu) wybranym przez Gminę,
- mieszkaniec płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie Gminy Zbrosławice. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział
w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe)
i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej
w jakiejkolwiek formie prawnej.

Wysokość grantu (dofinansowania) nie może przekroczyć 85% kosztów inwestycji.

Wszystkie dokumenty naborowe można znaleźć: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Dotacje-na-odnawialne-zrodla-energii/idn:2984

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin Projektu grantowego Gmina Zbrosławice załącznik nr 1.pdf 23-05-18 11:20 2.16MB pobierz plik: Regulamin Projektu grantowego Gmina Zbrosławice załącznik nr 1.pdf
pdf Podręcznik dla Grantobiorcy dla projektu grantowego Gmina Zbrosławice załącznik nr 2.pdf 23-05-18 11:21 900.57KB pobierz plik: Podręcznik dla Grantobiorcy dla projektu grantowego Gmina Zbrosławice załącznik nr 2.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H