do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Marsz-po-zdrowie-zrealizowany/idn:2593
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

22/XI
kategoria:
Aktualności
 

Stowarzyszenie Arabela z Czekanowa zrealizowało projekt „Marsz po zdrowie”, który został dofinansowany przez Zarząd Województwa Śląskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. „małych grantów senioralnych”.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności fizycznej 45 seniorów w wieku +60 mieszkańców Gminy Zbrosławice oraz Gminy Pyskowice w okresie 1.10-30.11.2021 poprzez realizację zajęć z Nordic Walking, zajęć ruchowych, wsparcia psychologicznego oraz wyjazdu ruchowo-integracyjnego do Goczałkowic. W ramach zajęć ruchowych zakupiony został komplet 15 kijów do Nordic Walking, które nieodpłatnie były udostępniane uczestnikom.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność, zaangażowanie, chęć do edukacji, wysiłku i pokonywania własnych trudności. Mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy wśród seniorów motywacje do dalszej aktywności i wypełniania czasu wolnego poprzez sport.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.

 

 

 

Redagował: Piotr Jędrzejczyk