do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Korpus-Wsparcia-Seniorow/idn:2771
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

24/VI
kategoria:
Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach rozpoczyna realizację Programu „Korpus    Wsparcia Seniorów” na rok  2022 – Moduł II, dzięki czemu możliwe będzie objęcie min. 30 seniorów  zamieszkujących na terenie Gminy Zbrosławice tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką.

Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).

Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.

Przydatną funkcją jest detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności – opaska wyśle sygnał SOS automatycznie – bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.

Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat, mających problemy związane
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie: 23 czerwiec – 30 czerwiec 2022r. przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach przy ul. Tarnogórskiej 4a właściwych dla miejsca zamieszkania.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 32 233 7892 lub adresem e-mail

PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dofinansowanie 32 190,00 zł

Całkowita wartość zadania 32 190,00 zł 

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx formularz zgłoszeniowy.docx 22-06-24 10:47 14.75KB pobierz plik: formularz zgłoszeniowy.docx
pdf formularz zgłoszeniowy.pdf 22-06-24 10:47 419.15KB pobierz plik: formularz zgłoszeniowy.pdf