do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Konsultacje-spoleczne-dot.-projektu-Strategii-Rozwoju-Gminy/idn:2591
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

18/XI
kategoria:
Aktualności

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Zbrosławice!

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021 - 2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 18 listopada do 23 grudnia 2021 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:

  • w formie elektronicznej na adres: 
  • Osobiście, w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Zbrosławice, pokój nr 7
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Zbrosławice.

Wójt Wiesław Olszewski

- - -

Ważne:

W czasie procesu konsultacji planujemy przeprowadzić dodatkowe spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie możliwość rozmowy na temat zaproponowanych rozwiązań oraz złożenia dodatkowych uwag i sugestii do projektu dokumentu.

O dacie i formie spotkania poinformujemy Państwa w najbliższym czasie za pośrednictwem strony internetowej, fb oraz aplikacji Blisko.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 21-11-18 13:30 1.24MB pobierz plik: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030
pdf Załącznik 1 Model Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej Gminy Zbrosławice A3 21-11-18 13:30 444.03KB pobierz plik: Załącznik 1 Model Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej Gminy Zbrosławice A3
docx Formularz zgłaszania uwag 21-11-18 13:30 43.69KB pobierz plik: Formularz zgłaszania uwag