do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
14/III
kategoria:
Aktualności

UWAGA: Zmiana godziny spotkania na 18.00

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Zbrosławice !!

W dniu 21 września 2022 roku Rada Gminy Zbrosławice przyjęła Uchwałę Nr L/462/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice do roku 2030.

Gminny Program Rewitalizacji sporządzany jest dla obszaru określonego w uchwale nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zbrosławice oraz w uchwale nr LII/480/2022 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zbrosławice.

https://bip.zbroslawice.pl/a,20480,xlix-sesja-rady-gminy-zbroslawice-z-dnia-31-sierpnia-2022-r.html 

https://bip.zbroslawice.pl/a,20670,lii-sesja-rady-gminy-zbroslawice-z-dnia-30-listopada-2022-r.html

Wyznaczenie tych obszarów, w kolejnym etapie prac, umożliwia opracowanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice do roku 2030. Już teraz gorąco zachęcamy do uczestnictwa w dalszych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, o których będziecie Państwo informowani.

Gminny Program Rewitalizacji stworzy szanse na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe, określi cele, kierunki działań i sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji Gminy Zbrosławice, a system monitorowania i oceny programu, zapewni jego skuteczność i efektywność. Realizacja wskazanych w programie podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Chcemy, aby program został sporządzony przy jak najszerszym udziale mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób reprezentujących instytucje kultury, edukacji i sportu. Już w trakcie opracowywania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji prowadziliśmy konsultacje społeczne z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Zebraliśmy ponadto szereg uwag, dzięki wykorzystaniu dedykowanego numeru telefonu oraz w trakcie zorganizowanego spotkania otwartego z interesariuszami programu rewitalizacji.

Liczymy na Państwa pomysły związane z procesem rewitalizacji Gminy Zbrosławice zapraszając na warsztaty informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się w dniu 21.03.2023 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2a. Na spotkaniu przedstawiona zostanie istota, cele i zasady prowadzenia rewitalizacji. Przedstawimy również strukturę fiszki projektowej oraz zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. konieczność zachowania komplementarności problemowej, przestrzennej i finansowej. Zachęcamy Państwa do realizacji przedsięwzięć opartych na zasadach partnerstwa, tak by zwiększyć szansę kompleksowego rozwiązania danego problemu na obszarze rewitalizacji.

Ponadto bardzo liczymy na Państwa działania projektowe związane z procesem rewitalizacji Gminy Zbrosławice udostępniając formularz Karty Projektu Rewitalizacyjnego.

Masz pomysł na projekt, który poprawi jakość życia w Gminie Zbrosławice?

Masz pomysł na rozwiązanie dostrzeżonych problemów w sferze społecznej, czy związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej?

Chcesz być aktywny i zadziałać na rzecz twojej gminy?

Już teraz zgłoś swój pomysł na Karcie Projektu Rewitalizacyjnego (do dnia 28.03.2023 r.).

Prosimy o wypełnienie i zgłoszenie karty rewitalizacyjnej:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ;

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, z dopiskiem: „Karta projektu rewitalizacyjnego”.

c) bezpośrednio w kancelarii urzędu do pok. nr 7 w budynku Urzędu Gminy Zbrosławice
w godzinach pracy Urzędu.

Karta dostępna w załączniku poniżej.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Karta projektu rewitalizacyjnego do GPR 23-03-15 08:56 45KB pobierz plik: Karta projektu rewitalizacyjnego do GPR

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H