do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/II-miejsce-dla-Ognika/idn:1981
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

10/IX
kategoria:
Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach zajął II miejsce w ramach VI Programu Tesco „Decydujesz. Pomagamy”.

Projekt pt. „OGNIK” dotyczy edukacji przeciwpożarowej. We wrześniu i w październiku przy współpracy z lokalnymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi będą realizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci w przedszkolach, aby zwiększyć ich wiedzę o zagrożeniach związanych z ogniem oraz przekazać umiejętność wezwania pomocy. GOPS zrealizuje także warsztaty dla mieszkańców informujące o niebezpieczeństwach związanych m.in. z czadem.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk