do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Dodatek-weglowy-trwaja-prace-legislacyjne-nad-ustawa-o-dodatku-weglowym/idn:2800
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

04/VIII
kategoria:
Aktualności
 

Etapy prac na ustawą można śledzić na podanych poniżej stronach Sejmu i Senatu:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2471

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14929,47-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html


Senat zajmie się ustawą o dodatku węglowym na 47. posiedzeniu Senatu, czyli w dniach 3 i 4 sierpnia. Po wprowadzeniu poprawek w Senacie ustawa wróci do Sejmu.

Ustawa wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu.

Wniosek o dodatek węglowy będzie można składać do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, a jego wzór będzie jednolity dla całej Polski. Zgodnie z treścią projektu ustawy, datą końcową składania wniosków będzie 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kolejna informacja dla mieszkańców na powyższy temat planowana jest na dzień:  10.08.2022

Redagował: Piotr Jędrzejczyk