do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/900-tys.-w-funduszu-soleckim-na-2023/idn:2797
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

03/VIII
kategoria:
Aktualności

Głównym celem zbliżających się, sierpniowych i wrześniowych zebrań sołeckich będzie podjęcie decyzji na co przeznaczone zostaną środki funduszu sołeckiego na kolejny rok. A jest o czym decydować. Łącznie dla wszystkich gminnych sołectw przewidziano ponad 900 tys. złotych. Te najliczniejsze liczyć mogą na 57 698 zł, co stanowi kwotę maksymalną.   

Podział ogólnej kwoty na poszczególne sołectwa uzależniony jest od wzoru, w którym kluczowe znaczenie ma liczba mieszkańców oraz kwota bazowa. Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze jej strategią rozwoju.

O podziale środków na poszczególne przedsięwzięcia decydują mieszkańcy na zebraniach

wiejskich. Aktualny harmonogram zebrań dostępny jest w kalendarium na stronie głównej Urzędu Gminy.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk