do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/170-zl-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-w-KRUS/idn:2370
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

23/II
kategoria:
Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,

- pomocników rolnika

stanowić będzie 170 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).

źródło: www.krus.gov.pl

fot. pixabay.com

Redagował: Piotr Jędrzejczyk