do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/kontakt/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontakt

Urząd Gminy Zbrosławice

ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice
e-mail:
telefon (32) 233 70 12
fax (32) 233 71 00
NIP 6452533560 (Gmina Zbrosławice)
NIP 6451105885 (Urząd Gminy Zbrosławice)
REGON 000547253

ePUAP: /9r7xan12ke/SkrytkaESP

Godziny otwarcia urzędu oraz kasy
DniGodziny otwarcia urzęduGodziny otwarcia kasy urzędu
 Poniedziałek 7:00 – 15:00 7:30 – 14:00
 Wtorek 7:00 – 15:00 7:30 – 14:00
 Środa 7:00 – 17:00 7:30 – 15:45
 Czwartek 7:00 – 15:00 7:30 – 14:00
 Piątek 7:00 – 13:00  7:30 – 12:00

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy - Wiesław Olszewski 
 • (32) 2337040
 • 604 465 471
Zastępca Wójta - Katarzyna Sosada 
 • (32) 2337040
 • 602 401 601
Sekretarz Gminy - Artur Żółtowski 
 • 32 2337790
 • te. kom. 512 472 220
Skarbnik Gminy - Lucyna Kaminska 
 • (32) 2337782
 • kom. 882 350 755
Zastępca Skarbnika Gminy - Marek Broll 
 • (32) 2337785

Wydziały

Księgowość – BK 
 • Justyna Nylec - wydatki jednostki Urząd Gminy (32) 233 77 86
 • Monika Koba - wydatki jednostki Urząd Gminy (32) 233 77 86
 • Katarzyna Pośpiech - płace (32)233 77 86
 • Anna Helisz - dochody jednostki Urząd Gminy (32) 233 77 85
 • Monika Kierat - VAT, dochody jednostki Urząd Gminy
 • Anna Jabłońska - kasa (32) 233 77 87
Podatki i Opłaty – BP 

Naczelnik Wydziału - Joanna Szymańska

 • (32) 233 77 84

Pracownicy

 • • Klaudia Wilczok - osoby fizyczne, (32) 233 77 84
  • Sylwia Prandzioch - osoby fizyczne, (32) 233 77 84
  • Klaudia Stolarczyk - osoby prawne, (32) 233 77 83
  • Małgorzata Klimala - księgowość i windykacja, (32) 305 27 29
  • Bogusława Ditrich - windykacja, (32) 233 77 83
  • Anna Anczok - środki transportowe, księg. i windykacja opłat za odpady, (32) 305 27 29
Sprawy Obywatelskie – SO 

*przeniesiono na ul. Tarnogórską 34, Kamieniec

 • Katarzyna Kroll - Ewidencja Ludności (32) 233 77 31
 • Agnieszka Mandrysz - Dowody Osobiste (32) 305 23 24
 • Agnieszka Mandrysz - Ewidencja Działalności Gospodarczej (32) 305 23 24
 • Marian Cornik - Obrona Cywilna, OSP, zarządzanie kryzysowe (32) 233 77 95,
 • PUNKT KASOWY (32 )233 77 35
Wydział Organizacyjny – OR 

Naczelnik Wydziału - Małgorzata Kłaczek

 • 32 2337789
 • 734 167 090

Pracownicy

 • Katarzyna Lizoń - kancelaria 32 2337012 / 32 6664403
 • Sabina Fojcik - Kadry, BIP 32 233 70 40
 • Justyna Cieśla - Biuro Rady Gminy 32 233 75 82
 • Justyna Duda - sekretariat wójta, BIP 32 233 70 40
 • Maciej Połoński - informatyk - admin systemów, sieci, baz danych, www, BIP, 32 330 34 90
Gospodarka Nieruchomościami i Ochrona Środowiska – GG 

Naczelnik - Beata Dzielicka

zast. Naczelnika - Barbara Francikowska

 • (32) 2337797, 606 824 270

Pracownicy

 • Piotr Kupka - planowanie przestrzenne (32) 233 71 02
 • Mariola Czaja - ochrona przyrody, rolnictwo (32) 233 71 02 
 • Gerard Sikora - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości (32) 233 71 02  
 • Ilona Liszka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia, nadawanie numerów porządkowych budynków (32) 233 77 20
 • Ismena Kubik - ochrona środowiska (32) 233 77 20
 • Karolina Ogrodnik - dotacje, ochrona powietrza (32) 666 44 08

*Wydział mieści się na ul. Tarnogórskiej 34, Kamieniec

Wydział Gospodarki Komunalnej – GK 

Naczelnik Wydziału - Jakub Kukliński

 • (32) 666 44 70
 • 532 750 695

Z-ca Naczelnika Wydziału - Michał Skowron

 • (32) 666 44 70
 • 728 319 327

Pracownicy

 • Tomasz Sklorz - inwestycje kubaturowe, inwestycje wod.-kan., sprawy z zakresu prawa wodnego, fotowoltaika - tel. (32) 666 44 02
 • Mariusz Szendzielorz - inwestycje kubaturowe, drogi gminne - remonty - uzgodnienia i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (32) 666 44 01
 • Justyna Śnieżek - drogi gminne - uzgodnienia i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (32) 666 44 01
 • Katarzyna Szołtysek - zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oświetlenie dróg, komunikacja pasażerska, bezpańskie zwierzęta - tel. (32) 666 44 01
 • Agnieszka Główka - gospodarka odpadami komunalnymi - ewidencja deklaracji (32) 666 44 00
 • Anna Oleś - gospodarka odpadami komunalnymi - ewidencja deklaracji, działalność regulowana (32) 666 44 00
Wydział Edukacji i Zdrowia – EZ 

Naczelnik Wydziału - Aleksandra Hangiel  - sprawy oświaty tel. (32) 666 44 74, 723 662 268

 • Aleksandra Cappilleri - pełnomocnik ds uzależnień (32) 233 77 89, 609 788 641
 • Monika Doktor - kancelaria (32) 233 71 96
Wielozadaniowe stanowiska ds. księgowości budżetowej i budżetu 
 • Agnieszka Boncol - księgowość budżetowa (32) 233 77 94
 • Sabina Kaminska - planowanie, budżet (32)  233 77 92
 • Agnieszka Walter - księgowość budżetowa, WPF (32)  233 77 94
Urząd Stanu Cywilnego - USC 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Weronika Kaczmarek

 • (32) 2337796

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Feber

 • (32) 2337796
Wydział Społeczny - ZS 

 Artur Żółtowski - Naczelnik Wydziału Społecznego - tel. kom. 512 472 220

 • Marlena Pietryga - umowy czynszowe, wnioski na lokale, sprawozdania (32) 233 77 91
 • Lucyna Straschek -zarządzanie zasobem, rozliczenia, bieżące naprawy (32) 233 77 91,
  kom.  606 381 814
 • Piotr Jędrzejczyk - promocja gminy, współ. międzynarodowa, red. "Wieść z Gminy", kultura, sport, zabytki (32) 233 77 93
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 

Beata Adamczak

 - zamówienia publiczne - tel. (32) 233 70 40