do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/Oferta-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego/idn:1540
Drukuj grafikę : tak / nie

Urzędowe

05/VII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, iż dnia 3.07.2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia na rzecz promocji sportów konnych Lando z siedzibą w Wieszowie przy ul. Wolności 21, o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja XXXIII Mistrzostw Polski w powożeniu zaprzęgami parokonnymi, międzynarodowych zawodów CAI3* w powożeniu i zawodów krajowych w powożeniu" w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy Wójt Gminy Zbrosławice zamieści w dniu 5.07.2017 r. wskazaną powyżej ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbrosławice,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://zbroslawice.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Uwagi można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Zbrosławice na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub na adres e-mail: (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 12 lipca 2017 r., do godziny 16:30.

 

Redagował: Wojciech Kretek
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Oferta - Stowarzyszenie na rzecz promocji sportów konnych Lando.pdf 17-07-05 17:37 1.55MB pobierz plik: Oferta - Stowarzyszenie na rzecz promocji sportów konnych Lando.pdf