do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/komunikaty/inne/Zwrot-akcyzy/idn:2808
Drukuj grafikę : tak / nie

Inne

17/VIII
kategoria:
Aktualności
 

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Zbrosławice, przypominamy o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r.

Prosimy o niepozostawianie sprawy na ostatnią chwilę.

W celu przeprowadzenia sprawnego procesu składania wniosków prosimy producentów rolnych o:

  1. Wcześniejsze pobranie wniosków wraz z załącznikami (wnioski oraz załączniki do pobrania na stronie https://bip.zbroslawice.pl/m,510,tryb-zalatwiania-sprawy.html?fbclid=IwAR0SAnmw1S1P3157YuvL3SqUXLM2A3Fdgy8zUnRqgI_ur0RRGDdZSoUY5Xs lub na parterze Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2);
  2. Dostarczenie do Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, pokój nr 1, wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w celu sprawdzenia jego kompletności.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  4. załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  5. informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Wydział Podatków i Opłat (RODO)

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcyzowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego bądź w Urzędzie pod nr telefonu 32 305-27-29.

foto: pixabay.com

Redagował: Piotr Jędrzejczyk