do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.zbroslawice.pl/komunikaty/inne/Utworzono-Punkt-Interwencji-Kryzysowej/idn:140
Drukuj grafikę : tak / nie

Inne

29/III
kategoria:
Inne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice z/s w Kamieńcu ul. Tarnogórska 34, informuje, że został uruchomiony :

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 104

czynny w dniach:

Poniedziałek – Piątek

w godz. 16.00 do 19.00

tel. 32/ 381 84 73

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom i rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i trudne sytuacje życiowe. Zatrudnieni w Punkcie specjaliści podejmują działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

Pomocy udzielają:

  • pracownik socjalny
  • psycholog
  • prawnik
Redagował: