do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/gospodarka_odpadami/kalkulator_oplat
Drukuj grafikę : tak / nie

Kalkulator opłat

* pola wymagane

Rada Gminy Zbrosławice określiła stawki opłat Uchwałą Nr IV/46/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od dnia 1 czerwca 2019 r.) następująco:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za kwartał. Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu. Opłaty należy wpłacać w następujących terminach danego roku:

Opłatę należy uiszczać: