do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00

* pola wymagane

Rada Gminy Zbrosławice określiła stawki opłat Uchwałą Nr IV/46/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od dnia 1 czerwca 2019 r.) następująco:

 • opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie - 19,00 zł od osoby,
 • opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi - 30,00 zł od osoby.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za kwartał. Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu. Opłaty należy wpłacać w następujących terminach danego roku:

 • do 15 marca (miesiące styczeń - marzec),
 • do 15 maja (miesiące kwiecień - czerwiec),
 • do 15 września (miesiące lipiec - wrzesień),
 • do 15 listopada (miesiące październik - grudzień).

Opłatę należy uiszczać:

 • w miarę możliwości przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice, odrębny dla każdego właściciela nieruchomości,
 • ewentualnie przelewem na ogólny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice:
  Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry o/Zbrosławice nr 29 8463 0005 2002 0020 1276 0005 (w tytule przelewu podając dane osoby składającej deklarację – imię, nazwisko i adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy + dopisek „odpady”),
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice,
 • u inkasentów, łącznie z ratą podatku.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H