do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Gospodarka Odpadami - Aktualności
04/III
kategoria:
Odpady komunalne

W związku z przepisami unijnymi oraz polskim prawodawstwem nowy sposób odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Do 30 czerwca 2013 r. możecie Państwo zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych (pod warunkiem, że firma odbierająca odpady posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez gminę) i nie wnosić opłaty do gminy. Wskazujemy, iż należy sprawdzić posiadane przez Państwa umowy pod kątem długości okresu wypowiedzenia, w celu wcześniejszego ich rozwiązania. Na przykład, jeżeli okres wypowiedzenia trwa miesiąc, to umowę należy wypowiedzieć do 30 maja 2013 roku.

Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać wszystkie odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dzięki temu nie będzie „opłacać się" wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą stałą opłatę, opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni obowiązkowo (ustawowo) płacą mniej.

Właściciele terenów niezamieszkałych tj. m.in. lokali handlowych, obiektów użyteczności publicznej, przedsiębiorstw i zakładów pracy zobowiązani są, jak do tej pory, podpisać indywidualnie i we własnym zakresie umowę z dowolnie wybranym przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę.

Jak będą wyliczane opłaty za odbiór śmieci z nieruchomości?

Rada Gminy ustaliła, że odpady będą odbierane od mieszkańców raz na miesiąc.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych (właścicielami nieruchomości są także: współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty (osoby) posiadające nieruchomość w zarządzie oraz firmy władające nieruchomością zamieszkałą) będą mieli obowiązek uiszczania kwartalnie (za trzy miesiące) na rzecz gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać: przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz administrację obsługującą cały system. Wysokość stawki została ustalona przez Radę Gminy.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata będzie naliczona w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i ustaloną stawkę.

Wysokość miesięcznej stawki dla jednego mieszkańca (niezależnie od wieku) wynosi:

12,00 zł – dla niesegregujących odpady

6,50 zł– dla segregujących odpady

WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY – BĘDZIESZ PŁACIŁ MNIEJ.

Czy będzie drożej?

Tak, ale tylko dla tych, którzy do tej pory nie prowadzili rzetelnej gospodarki odpadami. Taka jest intencja ustawodawcy, żeby mieszkańcy oddawali wszystkie śmieci, zamiast wyrzucać do lasu, czy spalać w piecach.

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner