do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00

Rada Gminy Zbrosławice określiła stawki opłat:  Uchwałą Nr XXXIX/376/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.) następująco:

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, w wysokości 105,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w okresach dwumiesiecznych w następujących terminach:

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresach dwumiesięcznych  w następujących terminach:

 • I opłata (za styczeń, luty) – w terminie do 15 lutego
 • II opłata (za marzec, kwiecień) – w terminie do 15 kwietnia,
 • III opłata (za maj, czerwiec) – w terminie do 15 czerwca,
 • IV opłata (za lipiec, sierpień) – w terminie do 15 sierpnia,
 • V opłata (za wrzesień, październik) – w terminie do 15 października,
 • VI opłata ( listopad, grudzień) – w terminie do 15 grudnia.

Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu.

Opłatę należy uiszczać:

 • w miarę możliwości przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice, odrębny dla każdego właściciela nieruchomości,
 • ewentualnie przelewem na ogólny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice:
  Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry o/Zbrosławice nr 17 8463 0005 2001 0020 1276 0077 (w tytule przelewu podając dane osoby składającej deklarację – imię, nazwisko i adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy + dopisek „odpady”),
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H