do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/Informacje/sztab_kryzysowy
Drukuj grafikę : tak / nie

Sztab Kryzysowy

Zespół reagowania kryzysowego

Wójt Gminy - Wiesław Olszewski

Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Sosada

Sekretarz Gminy - Katarzyna Zyga

Naczelnik Ref. Gosp Kom. i Inwestycji - Jakub Kukliński

Naczelnik Ref. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środowiska - Beata Dzielicka

Komendant Gminny ZOSP - Dariusz Chludziński

Kierownik Posterunku Policji w Zbrosławicach - Rafał Openchowski

Obrona Cywilna - Dariusz Musioł