do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/Informacje/przedszkola
Drukuj grafikę : tak / nie

Przedszkola

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2014/2015 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat (urodzone z roczników: od 2011 do 2008 - w okresie 1 VII – 31 XII), zamieszkałe na terenie Gminy Zbrosławice.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej (wzór wniosku z załącznikami - oświadczenia od nr 1 do nr 6) lub w każdej placówce.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, dokonując wyboru poprzez wpisanie we wniosku placówek w odpowiedniej kolejności - od najbardziej do najmniej preferowanych.

W przypadku złożenia wniosków do dwóch lub trzech placówek w punkcie II wniosku należy wpisać te placówki w tym samym porządku.

W związku z wprowadzonym obowiązkiem prowadzenia działalności informacyjnej przez jednostki oświatowe, wszystkie informacje o szkołach są dostępne na naszym BiP. Zapraszamy!

Gminne Przedszkole Nr 3 w Kamieńcu

Gminne Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu

Gminne Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach

Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie

Gminne Przedszkole Nr 1 w Zbrosławicach

Dokumenty do pobrania

kategoria: Powiązane pliki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Pełny tekst komunikatu 16-09-28 13:24 219.79KB pobierz plik: Pełny tekst komunikatu
pdf Wniosek o przyjęcie do przedszkola 16-09-28 13:25 303.42KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie do przedszkola
pdf Oświadczenie o wielodzietności rodziny (nr 1) 16-09-28 13:26 96.66KB pobierz plik: Oświadczenie o wielodzietności rodziny (nr 1)
pdf Oświadczenie o samotnym wychowaniu (nr 2) 16-09-28 13:27 103.18KB pobierz plik: Oświadczenie o samotnym wychowaniu (nr 2)
pdf Oświadczenie o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (nr 3) 16-09-28 13:28 78.15KB pobierz plik: Oświadczenie o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (nr 3)
pdf Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica (nr 4) 16-09-28 13:28 78.24KB pobierz plik: Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica (nr 4)
pdf Oświadczenie o rodzeństwie kandydata (nr 5) 16-09-28 13:29 80.89KB pobierz plik: Oświadczenie o rodzeństwie kandydata (nr 5)
pdf Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu podatku dochodowego (nr 6) 16-09-28 13:30 78.61KB pobierz plik: Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu podatku dochodowego (nr 6)