do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Informacje Edukacja i Kultura
18/II
kategoria:
Edukacja i Kultura
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE
REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O   przyjęcie   do   przedszkola   /   oddziału   przedszkolnego   w   szkole   podstawowej   /   punktu
przedszkolnego   na   rok   szkolny   2019/2020   mogą   ubiegać   się   dzieci   w   wieku  3   –   6   lat
(dotyczy roczników: od 2016 do 2013), zamieszkałe na terenie Gminy Zbrosławice.


Postępowanie   rekrutacyjne   na   wolne   miejsca   w   przedszkolu/oddziale   przedszkolnym/
punkcie przedszkolnym, prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej (wzór wniosku z załącznikami - oświadczenia
od nr 1 do nr 6) lub w każdej placówce.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka  do maksymalnie trzech
przedszkoli   lub   oddziałów  przedszkolnych/   punktu   przedszkolnego,  dokonując   wyboru
poprzez   wpisanie   we   wniosku   placówek   w   odpowiedniej   kolejności   -  od   najbardziej   do
najmniej preferowanych.
W  przypadku   złożenia  wniosków   do   dwóch   lub  trzech   placówek   w   punkcie   II  wniosku
należy wpisać te placówki w tym samym porządku.

Wniosek   wypełniony   ręcznie   wraz   ze   stosownymi   dokumentami   i   oświadczeniami   należy
złożyć   w   każdej   z   3   wybranych   placówek   (wymienionych   we   wniosku)   w   terminie
od 25 lutego  do 08 marca 2019 r. do godz. 15 00.

UWAGA!

Rodzice   dzieci   urodzonych   w   2013   r.   i   nieuczęszczających  dotychczas   do   przedszkola/
oddziału przedszkolnego, są zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym
(konieczność złożenia wniosku), ale ich dzieci są przyjmowane do przedszkola z mocy  art.
31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, który stanowi, że dzieci
w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf KOMUNIKAT w sprawie REKRUTACJI 19-02-18 10:44 119.82KB pobierz plik: KOMUNIKAT w sprawie REKRUTACJI
pdf Nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 19-02-18 10:44 73.5KB pobierz plik: Nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny
pdf Nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 19-02-18 10:45 79.14KB pobierz plik: Nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
pdf Nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica 19-02-18 10:46 49.74KB pobierz plik: Nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica
pdf Nr 4 Oświadczenie o rodzeństwie kandydata 19-02-18 10:47 51.61KB pobierz plik: Nr 4 Oświadczenie o rodzeństwie kandydata
pdf Nr 5 Oświadczenie o nieprzyjęciu kandydata do placówki pierwszego wyboru 19-02-18 10:47 49KB pobierz plik: Nr 5 Oświadczenie o nieprzyjęciu kandydata do placówki pierwszego wyboru
pdf Nr 6 Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu podatku dochodowego 19-02-18 10:51 50.02KB pobierz plik: Nr 6 Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu podatku dochodowego
pdf Wniosek o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego 19-02-18 11:59 82.8KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner