do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/Informacje/PRZYDOMOWE_OCZYSZCZALNIE
Drukuj grafikę : tak / nie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - etap II

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – ETAP II (nabór osób chętnych w 2017 r.)

 

Gmina Zbrosławice złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Katowicach wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice”- etap II.

Po otrzymaniu decyzji WFOŚiGW w Katowicach osoby zakwalifikowane do udziału w przedmiotowym dofinansowaniu zostaną poinformowane o  dalszym toku postępowania.