do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_sieci_wodociagowej_-_ulica_Piastowska_w_Zbroslawicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej - ulica Piastowska w Zbrosławicach

Przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przedszkola przy ulicy Batorego.

W ramach zadania wykonano również wymianę odcinka kanalizacji deszczowej i remont konstrukcji (wraz z nową nawierzchnią bitumiczną) całej ulicy Piastowskiej.

 

Wartość zadania: 421.986,47 zł (ze środków własnych budżetu gminy).