do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_oswietlenia_w_Boniowicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa oświetlenia drogowego w Boniowicach

Rozbudowano oświetlenie przy ul. Gliwickiej w Boniowicach.

W ramach zadania wykonano 9 lamp sodowych na słupach stalowych za kwotę 59.866,56 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.