do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_obiektu_sportowo_-_rekreacyjnego_w_Wilkowicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Wilkowicach - etap I

W ramach I etapu budowy wykonano fundamenty wraz z drenażem za kwotę 65.830,55 zł (w tym 50.000 zł z budżetu gminy i 15.830,55 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice).

Projekt budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego w Wilkowicach przy ul. Głównej na działce o nr 1/3 powstał w 2016 r.

Koszt wykonania projektu: 10.947,00 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego.

Budynek będzie miał 91,69 m² powierzchni użytkowej.