Aktualnie jesteś:   główna
large small default

Opublikowano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
wtorek, 22 lipca 2014 06:53
Wójt Gminy Zbrosławice
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. nr 647 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)oraz uchwały nr XXIV/273/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22 października 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach, siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 109A (Bank Spółdzielczy), w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 14ºº, oraz opublikowaniu projektu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zbrosławice.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „Studium” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. w budynku Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a o godzinie 11ºº.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium, zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zbrosławice – na adres Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) – w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
 
  • o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1, oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. niniejszy projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach powołanego na wstępie art. 11 pkt.11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie do dnia 18 września 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zbrosławice.

ZAŁĄCZNIKI I MAPY DO POBRANIA - UWAGA - duże rozmiary dokumentów, wyświetlenie może trwać do kilku minut w zależności od szybkości łącza.

 
 
Remont mostu na ul. Piaskowej w Zbrosławicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Połońska   
poniedziałek, 21 lipca 2014 06:31

INFORMACJA
Do Mieszkańców i użytkowników nieruchomości położonych przy ul. Piaskowej w Zbrosławicach.

Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż począwszy od dnia 22 lipca 2014 r. będą trwały prace związane z remontem mostu w ciągu ul. Piaskowej, z uwagi na zły stan obiektu. Zakres prac będzie umożliwiał przejazd przez przedmiotowy most jednakże mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie remontu.

Inwestycję prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice – tel. 32 666 44 00 oraz 32 666 44 01. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Poprawiony: poniedziałek, 21 lipca 2014 06:32
 
Zebranie wiejskie w Zawadzie PDF Drukuj Email
Wpisany przez WK   
środa, 16 lipca 2014 07:25

zebranie wiejskieAktualizacja 17.07.14:
ZEBRANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE

31 lipca o godz. 17:00 przy placu zabaw w Zawadzie odbędzie się zebranie wiejskie. Sołtys Zawady Ryszard Błaziński zaprasza na spotkanie wszystkich mieszkańców sołectwa.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 06:50
 
Wielobój Sołectw - klasyfikacja generalna PDF Drukuj Email
Wpisany przez WK   
czwartek, 03 lipca 2014 12:00

wielobój sołectw klasyfikacja generalna 6-11 small

 

Klasyfikacja medalowa w rozwinięciu

Poprawiony: poniedziałek, 07 lipca 2014 08:57
Więcej…
 
WS - trójbój lekkoatletyczny (uzupełnienie i korekta) PDF Drukuj Email
Wpisany przez WK   
czwartek, 03 lipca 2014 11:39

wielobój logo kopiaPrezentujemy poprawione podsumowanie szóstej konkurencji tegorocznego Wieloboju Sołectw, czyli trójboju lekkoatletycznego.

W kamienieckich zawodach zwyciężyła reprezentacja Kopienicy (Katarzyna Helios, Joanna Mikuła, Mateusz Gajdzik, Łukasz Mikuła), która wyprzedziła rywali z Wieszowy (Martyna Pieniążkowska, Sylwia Konka, Rafał Rakoszek, Dariusz Strzelczyk) oraz Czekanowa (Angelika Czmok, Anna Wąsik, Kamil Ulbricht, Kevin Kopala). Kolejne miejsca zajęły: Ziemięcice, Zbrosławice, Laryszów, Zawada, Przezchlebie, Szałsza, Świętoszowice i Urząd Gminy.

W rywalizacji indywidualnej wśród kobiet najlepszą okazała się Angelika Czmok z Czekanowa (62,5 pkt). Drugie miejsce przypadło Alicji Sternie ze Zbrosławic (62 pkt), a trzecie reprezentującej Ziemięcice Sonii Pabis (55 pkt). W poszczególnych konkurencjach najlepsze były: Czmok w biegu na 60 metrów (9,32 s), Sterna w skoku w dal (3,90 m) i Bernadeta Grudzińska z Laryszowa w rzucie piłeczką (33,1 m).

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Rafał Rakoszek z Wieszowy (62 pkt), wyprzedzając Jakuba Micka z Laryszowa (60 pkt) i Bartka Sitko z Przezchlebia (52 pkt). Najlepszy czas w biegu na 60 m uzyskał Szymon Kwieciszewski z Ziemięcic (7,95 s), Rakoszek zwyciężył w skoku w dal (5,30 m), natomiast Micek wygrał konkurencję rzutu (40,3 m).

Warto odnotować, że żaden z zawodników Kopienicy ani razu nie pojawił się na podium w żadnej z konkurencji, a mimo to - dzięki równej drużynie - zwyciężyli w klasyfikacji generalnej trójboju.

--->>> PEŁNE WYNIKI <<<---

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 11:53
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 127