Aktualnie jesteś:   główna
large small default

Wyprawa w Nieznane PDF Drukuj Email
Wpisany przez WK   
środa, 30 lipca 2014 06:26

Wyprawa w Nieznane NiniwaTeam

 
Zmiana Statutu Gminy Zbrosławice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sabina Fojcik   
piątek, 25 lipca 2014 11:49

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE
STATUTU GMINY ZBROSŁAWICE

Konsultacje społeczne dotyczące Statutu Gminy Zbrosławice przeprowadzane są w terminie od 25 lipca do 4 sierpnia 2014 r. w formie konsultacji internetowych.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Zbrosławice, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zbrosławice.

Zarządzenie Nr OR.0050.249.2014

Zarządzenie Nr OR.0050.250.2014

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY

Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 4 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00.

 
Zmiana Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sabina Fojcik   
piątek, 25 lipca 2014 11:34

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE
STATUTU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZBROSŁAWICACH

Konsultacje społeczne dotyczące Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach przeprowadzane są w terminie od 25 lipca do 4 sierpnia 2014 r. w formie konsultacji internetowych.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Zbrosławice, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zbrosławice.

Zarządzenie Nr OR.0050.251.2014

Zarządzenie Nr OR.0050.252.2014

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY

Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 4 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00.

Poprawiony: piątek, 25 lipca 2014 11:40
 
Opublikowano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
wtorek, 22 lipca 2014 06:53
Wójt Gminy Zbrosławice
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. nr 647 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)oraz uchwały nr XXIV/273/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22 października 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach, siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 109A (Bank Spółdzielczy), w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 14ºº, oraz opublikowaniu projektu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zbrosławice.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „Studium” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. w budynku Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a o godzinie 11ºº.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium, zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zbrosławice – na adres Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) – w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
 
  • o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1, oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. niniejszy projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach powołanego na wstępie art. 11 pkt.11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie do dnia 18 września 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zbrosławice.

ZAŁĄCZNIKI I MAPY DO POBRANIA - UWAGA - duże rozmiary dokumentów, wyświetlenie może trwać do kilku minut w zależności od szybkości łącza.

 
 
Remont mostu na ul. Piaskowej w Zbrosławicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Połońska   
poniedziałek, 21 lipca 2014 06:31

INFORMACJA
Do Mieszkańców i użytkowników nieruchomości położonych przy ul. Piaskowej w Zbrosławicach.

Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż począwszy od dnia 22 lipca 2014 r. będą trwały prace związane z remontem mostu w ciągu ul. Piaskowej, z uwagi na zły stan obiektu. Zakres prac będzie umożliwiał przejazd przez przedmiotowy most jednakże mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie remontu.

Inwestycję prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice – tel. 32 666 44 00 oraz 32 666 44 01. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Poprawiony: poniedziałek, 21 lipca 2014 06:32
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 128